KAIE KÕRBI BALLETISTUUDIO ÕPPETÖÖ EESMÄRGID JA KORRALDUS


1. Kaie Kõrbi Balletistuudio (KKB) põhimõtted;
2. Eesmärgid;
3. Õppekorraldus


1. KKB põhimõtted

Teostada stuudio eesmärkide elluviimist.
Arvestada iga õpilase erinevaid võimeid.
Luua tingimused iga õpilase järjepidevaks arenguks.


2. Eesmärgid

Kujundada positiivne suhtumine tantsulisse tegevusse ja liikumisse.
Parandada õpilase rütmitaju, plastilisust ja rühti.
Rikastada õpilase emotsionaalset väljendusoskust.
Arendada õpilase püsivust ja distsipliini.
Arendada kollektiivse ja individuaalse esinemise oskust.
Julgustada õpilast end balleti toel vabalt ja loovalt väljendama.
Suurendada õpilase huvi balleti kui kunsti vastu.


3. Õppekorraldus

Vastuvõtt
Balletistuudio õpilasteks võetakse vastu lapsi vanuses 4-10-eluaastat.
Õpilase vastuvõtt toimub õpilase (lapse puhul lapsevanema) poolt täidetud õppelepingu alusel.
Rühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase vanust ja tantsualast kogemust (algaja või edasijõudnu).

Õppetöö
Õppeaasta algab 2022/2023 hooajal 12.septembril  2022 ja lõpeb mai lõpp 2023.
Õppeaastas on 30 õppenädala.
Õppetööd ei toimu haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel (vaata õppeaasta plaan).
Õppetöö toimub tunniplaani alusel 1 või 2 korda nädalas.
Õpetajaga kokkuleppel on võimalik võtta eratunde.
Õppetöö põhivormiks on klassikalise balleti tund, mis kestab 55 minutit.
Õppeaasta lõpetab hooaja lõpuetendus Alexela Kontserdimajas.
 

Õppemaks
Stuudiol on õppeaasta maks, mille suuruse aluseks on õppetöö maht. Õppemaksu saab tasuda ühes (10. oktoobriks), kahes (10. oktoobriks ja 10. veebruariks) või kaheksas (10. okt, 10. nov, 10. dets, 10. jaan, 10. veebr, 10. märts, 10. apr, 10. maiks) osas. Õpilane saab õppemaksu peresoodustust 10%, kui stuudios õpib ühest perekonnast kaks või enam õpilast.

Õppemaksu kohta väljastatakse e-posti teel arve. Õppemaksu arve tasumisel tuleb makse selgitusse märkida arve number.

Arve mitteõigeaegsel tasumisel on stuudiol õigus nõuda viivist 0,1% tasumata summast päevas.

Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

Stuudiost lahkumine
Stuudiost omal soovil lahkumiseks tuleb esitada sellekohane kirjalik teade aadressil info@balletistuudio.ee .

Kui stuudio õpilane rikub stuudio kodukorda ja häirib õppetööd, puudub põhjuseta pikema aja vältel või kui õpilase õppemaks on pikema aja jooksul tasumata, on balletistuudiol õigus ta õpilaste nimekirjast välja arvata.