ÕPPEMAKS LASTELE 2022/2023
 

LASTE

ÕPPEMAKS
 

Õppemaks

tasudes aastamaksuna

Õppemaks

tasudes 2 x aastas

osamaksuna

Õppemaks

tasudes 8 x aastas

osamaksuna

Tund 1 x nädalas

325 eur 2 x 170 eur 8 x 45 eur

Tunde 2 x nädalas

460 eur 2 x 250 eur 8 x 67 eur

 

ÕPPEMAKS MAARDU ÕPILASTELE 2022/2023 õppeaastal

 

MAARDU  ÕPPEMAKS Õppemaks tasudes 8 x aastas osamaksena
Tunde 1 x nädalas 8 x 29 eur
Tunde 2 x nädalas 8 x 45 eur

 

Õppemaksu tasumine toimub väljastatud arve alusel ülekandega. Esimene maksetähtaeg on 10. oktoober 2022a.
Makstud õppetasult on maksjal õigus Maksuameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust.

Õppemaks
Stuudiol on õppeaasta maks, mille suuruse aluseks on õppetöö maht. Õppemaksu saab tasuda ühes (10. oktoobriks), kahes (10. oktoobriks ja 10. veebruariks) või kaheksas (10. okt, 10. nov, 10. dets, 10. jaan, 10. veebr, 10. märts, 10. apr, 10. maiks) osas. Õpilane saab õppemaksu peresoodustust 10%, kui stuudios õpib ühest perekonnast kaks või enam õpilast.


Õppemaksu kohta väljastatakse e-posti teel arve. Õppemaksu arve tasumisel tuleb makse selgitusse märkida arve number.

Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.